islandescapecroatia@gmail.com

+385 91 555 3814

AESTATE SERENUM d.o.o. Za usluge, turistička agencija

Nova cesta 180, 10000 Zagreb

Direktor: Jelena Spalatin

OIB: 25776966697

Žiro račun: HR2724020061100929075

  • Trgovački sud u Zagrebu Tt-19/19953-2
  • MBS: 5111366
  • Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
  • IBAN: HR2724020061100929075
  • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti